Dự án đầu tư Xây dựng tuyến mới AB – Xa lộ bắc nam

Phần mở đầu
Mục đích, nội dung của đồ án thiết kế
tốt nghiệp
1. Mục đích

Giao thông vận tải là huyết mạch của mọi quốc gia, một quốc gia muốn phát triển không cách nào khác là phải có cơ sở hạ tầng đồng bộ và hoàn chỉnh, trong đó cơ sở hạ tầng Giao thông vận tải chiếm vị trí số 1.
Đối với nước ta, một nước có nền kinh tế đang ở giai đoạn phát triển – cần phải có cơ sở hạ tầng tốt – thì giao thông đường bộ va hàng không ngày càng có ý nghĩa quan trọng. Nhằm củng cố những kiến thức đ• được học và giúp cho sinh viên nắm bắt thực tiễn, Bộ môn Đường Ô tô & Sân bay – Khoa Công Trình – Trường Đại học Giao Thông Vận Tải tổ chức đợt bảo vệ tốt nghiệp với mục tiêu đào tạo đội ngũ kĩ sư ngành xây dựng cầu đường giỏi chuyên môn, nhanh nhạy trong lao động sản xuất, phục vụ tốt sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Đó là những điều tâm huyết nhất của nhà trường nói chung và các thầy, các cô trong bộ môn nói riêng.
2. Nội dung
Là một sinh viên lớp Đường Ô tô & Sân bay – K44 – Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải, được sự đồng ý của Bộ môn Đường ô tô & Sân bay, khoa Công Trình và Ban giám hiệu Trường Đại học Giao Thông Vận Tải, em được làm tốt nghiệp với nhiệm vụ tham gia thiết kế một đoạn tuyến nằm trong tỉnh Quảng Bình.
Do còn hạn chế về trình độ chuyên môn và thực tế sản xuất nên đồ án này của em không thể tránh khỏi thiếu sót. Kính mong nhận được sự đóng góp ý kiến của các thầy cô và các bạn để đồ án của em được hoàn chỉnh hơn.
Mục lục
Phần mở đầu 5
Phần 1. lập dự án đầu tư xây dựng công trình 6
Chương I. Giới thiệu chung 7
Chương II. Tình hình chung của tuyến 9
Chương III. Sự cần thiết phải đầu tư 15
Chương IV.Các yếu tố kỹ thuật của tuyến đường 17
Chương V. Thiết kế tuyến trên bình đồ 46
Chương VI. Thiết kế thoát nước 51
Chương VII.Thiết kế trắc ngang nền đường 61
Chương VIII. Thiết kế trắc dọc 65
Chương IX. Thiết kế mặt đường 68
Chương X. Thiết kế công trình an toàn trên đường 79
Chương XI. Luận chứng kinh tế kỹ thuật 82
Chương XII. Lập khái toán 86
Chương XIII. Đánh giá tác động môi trường 91
Phần 2. Thiết kế kỹ thuật 96
Chương mở đầu. Những vấn đề chung 97
Chương I. Thiết kế tuyến trên bình đồ 99
Chương II. Thiết kế trắc dọc 111
Chương III. Thiết kế trắc ngang- nền đường 113
Chương IV. Thiết kế mặt đường 115
Chương V. Thiết kế công trình thoát nước 116
Chương VI. Thiết kế công trình an toàn 121
Chương VII. Lập dự toán 122
Phần 3. tổ chức thi công 124
Chương I.Mục đích- nhiệm vụ- khối lượng 125
Chương II. Chọn phương pháp thi công và lập kế hoạch thi công 138
Chương III. Quy trình công nghệ tổ chức thi công mặt đường 147
Chương IV. Tổ chức cung cấp vật tư 214