Quy trình hàn tự động, bán tự động, phân đoạn – tổng đoạn

MỤC LỤC

1. Han ho quan duoi lop thuoc bao ve. Dac diem.

2. Vat lieu va thiet bi han.

3. Quy trinh han .

4. Cong nghe hoan thien kiem tra han.

 

Download link ===> Quy trình hàn tự động, bán tự động, phân đoạn – tổng đoạn