Nghiên cứu, thiết kế và công nghệ chế tạo xy lanh thủy lực cỡ lớn.

Xy lanh thủy lực là một bộ phận rất quan trọng của máy ép thủy lực và nhiều thiết bị khai thác mỏ, máy năng hạ, tàu thủy…Bài viết nêu lên quy trình chế tạo xy lanh thủy lực cỡ lớn .

 

Download link ===> Nghiên cứu, thiết kế và công nghệ chế tạo xy lanh thủy lực cỡ lớn