Lập trình gia công cho máy tiện CNC 3 trục bằng phần mềm Mastercam 9.1

Bài viết giới thiệu phương pháp lập trình gia công CNC đặc biệt trong phần mềm Mastercam 9.1 – lập trình gia công các chi tiết có biến dạng phức tạp thông qua một bề mặt ảo bằng phương pháp cuốn hình.

Download link ===> Lập trình gia công cho máy tiện CNC 3 trục bằng phần mềm Mastercam 9.1


Các từ khóa trọng tâm " cần nhớ " của bài viết trên hoặc " cách đặt đề bài " khác của bài viết trên:
  • mastercam tiện#
  • ,