Phân tích, thiết kế phần mềm quản lý nhân sự tại công ty cổ phần giải pháp tích hợp quản lý thông tin(ITMS)

Số trang: 14
Dung lượng 23.03 KB
Loại file Zip

Tóm tắt nội dung

I. Tổng quan về công ty cổ phần ITMS 3

1. Lịch sử phát triển của công ty 3
2. Mục tiêu 3

II. Cơ cấu tổ chức và những hoạt động của công ty 3

1. Cơ cấu tổ chức của công ty 3
1.1 Phòng nghiên cứu và phát triển sản phẩm 3
1.2 Phòng cung cấp giải pháp cho doanh nghiệp 4
1.3 Phòng tư vấn và hỗ trợ khách hàng 4
1.4 Phòng dự án 4
1.5 Thực trạng tin học hoá và công tác quản lý nhân sự 5
2. Những hoạt động của công ty 6
2.1 Giới thiệu sản phẩm 6
2.2 Dịch vụ 7
2.3 Khách hàng 8
2.4 Trang web 9

III. Hướng lựa chọn đề tài 9

1. Lý do lựa chọn đề tài 9
2. Mục đích của HTTT quản lý 10
3. Lợi ích của HTTT quản lý nhân sự 11
4. Kế hoạch thực hiện đề tài