Giới thiệu chung công ty vms mobifone

GIỚI THIỆU CHUNG CÔNG TY VMS MOBIFONE

Số trang: 90
Dung lượng 1.73 MB
Loại file Zip

Tóm tắt nội dung

Phần I : GIỚI THIỆU CHUNG CÔNG TY VMS MOBIFONE 2

I. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY THÔNG TIN DI ĐỘNG VMS 2
1. Lịch sử phát triển của Công ty thông tin di động – mobifone 2
2. Văn hóa mobifone 3
3. Tám cam kết của mobifone với khách hàng 3
4. Bốn nhất của mobifone 3
II. CƠ CẤU TỔ CHỨC 4
1. Cơ cấu tổ chức công ty 4
2. Cơ cấu tổ chức Trung tâm Thông tin di động KVI 5
III. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CÁC PHÒNG BAN TRUNG TÂM I 5
1. Phòng Tổ chức Hành chính (TC-HC) 5
2. Phòng Chăm sóc Khách hàng (CSKH) 6
3. Phòng Kỹ thuật – Khai thác 6
4. Phòng Tin học Tính cước 7
5. Phòng Thanh toán cước phí 8
6. Phòng Kế toán – Thống kê – Tài chính 8
7. Phòng Kế hoạch – Bán hàng và Marketing 9
8. Phòng Quản lý Đầu tư Xây dựng 10
9. Phòng Khai thác các Dịch vụ giá trị gia tăng 10
10. Đài Chuyển mạch 10
11. Đài Vô tuyến 11
12. Đài 1090 12
IV. NỘI QUY VÀ THỎA ƯỚC LAO ĐỘNG TẠI VMS_mobifone 13
1. Thỏa ước lao động tập thể 13
2. Nội quy lao động đang áp dụng tại VMS 13

Phần II : NGHIỆP VỤ 23

I. CÁC SẢN PHẨM CHÍNH CỦA MOBIFONE 23
II. SO SÁNH ƯU NHƯỢC ĐIỂM CÁC SẢN PHẨM CỦA MOBIFONE VỚI CÁC MẠNG DĐ KHÁC 24
1. Vinaphone: 26
2. Viettel 26
3. S-Fone 28
4. EVN Telecom 30
5. HT Mobile 30
III. CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH ÁP DỤNG CHO CÁC SẢN PHẨM CỦA MOBIFONE 33
1. Thuê bao trả sau MobiGold 33
2. Thuê bao trả trước 42
IV. Nghiệp vụ thanh toán cước phí 44
V. NGHIỆP VỤ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG 50
VI. Quy trình nghiệp vụ ISO đối với nhân viên bán hàng 62

Phần III 71:::::::::::::::::::::::::::::::; DỊCH VỤ CỦA MOBIFONE 71

I. CÁC DỊCH VỤ THUỘC MOBIFONE. 71
II. CÁC DỊCH VỤ NGOÀI MOBIFONE. 80
III. MÁY ĐẦU CUỐI 83
1. Giới thiệu khái quát về máy đầu cuối 83
2. Cách sử dụng cơ bản máy đầu cuối. 83
3. Ứng dụng cho các dịch vụ 86

Phần IV 87:TỔNG QUAN VỀ MẠNG GSM 87

II Thành phần GSM: 89
III. Mobile Equitment: 90

Phần V 92:MỐI LIÊN HỆ XỬ LÝ KH GIỮA ĐÀI 1090 VÀ 92

KẾT LUẬN 94