Tình hình hoạt động của các công ty chứng khoán trong mối quan hệ giao dịch

Tình hình hoạt động của các công ty chứng khoán trong mối quan hệ giao dịch từ hai khía cạnh: quy định pháp lý và đạo đức

MỤC LỤC

Chuong I: Nhung van de co ban ve moi quan he giua cong ty chung khoan va khach hang.

Chuong II: THuc trang moi quan he giua cong ty chung khoan va khach hang tai VN.

Chuong III: Giai phap hoan thien moi quan he giua cong ty chung khoan va khach hang.

 

Download link ===> Tình hình hoạt động của các công ty chứng khoán trong mối quan hệ giao dịch