Tìm hiểu và phân tích mô hình kế toán tinh gọn trong các doanh nghiệp hiện nay

Sản xuất và chi phí sản xuất luôn được đặt ra xem xét, nhằm tìm cách cải thiện sao mang lại hiệu quả cao nhất trong sản xuất cũng như hướng đến người tiêu dùng ở mức độ cao nhất. Thật vậy, trong một vài năm gần đây, một vài công ty đang cố gắng vận dụng, phát triển quá trình sản xuất tinh gọn như là một yếu tố then chốt để mở rộng và gia tăng sản xuất cho công ty mình. Tuy nhiên hầu hết các công ty này đều giữ lại các công cụ quản lý, chế độ kế toán, tài chính và cách thức đo lường kết quả theo phương cách truyền thống. Điều này làm giảm đi phần nào những hiệu quả mà mô hình tinh gọn trong sản xuất mang lại cho đơn vị. Do vậy các chuyên gia tài chính trong công ty này đã cố gắng tìm cách tháo bỏ những khó khăn này, để đem lại hiệu quả cao nhất của mô hình sản xuất tinh gọn bằng cách thực hiện một phương pháp mới, một phương pháp phi truyền thống có thể quản lý và đo lường trong doanh nghiệp