Một số giải pháp thực hiện cơ chế quản lý tự khai – tự nộp thuế tại tỉnh Bình Thuận

MỤC LỤC

CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ THUẾ VÀ CƠ CHẾ QUẢN LÝ THUẾ TỰ KHAI TỪ TÍNH TỰ NỘP.

CHƯƠNG II: HỆ THỐNG THUẾ VIỆT NAM HIỆN HÀNH VÀ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ TẠI TỈNH BÌNH THUẬN.

CHƯƠNG III: NHỮNG GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CƠ CHẾ QUẢN LÝ TỰ KHAI TỰ NỘP THUẾ ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN.

Download link ===> Một số giải pháp thực hiện cơ chế quản lý tự khai – tự nộp thuế tại tỉnh Bình Thuận